Topenářství Štréb l Žatec Viessmann Žatec | Vaillant Žatec | Baxi Žatec| Buderus Žatec| Thermona Žatec

Provádíme autorizované měření emisí středních zdrojů znečištění (200 kW až 5 MW výkonu) spalujících plynná paliva a ExLTO v souladu se zákonem č. 86.

Na zdrojích o celkovém výkonu do 1 MW včetně je třeba provést toto měření 1 x za 5 let, na zdrojích s výkonem vyšším jak 1MW 1 x za 3 roky.

Dále provádíme:

- návrhy na optimalizaci provozu technologie na základě naměřených hodnot znečišťujících látek
- servisní měření emisí kotlů a hořáků při jejich pravidelném servisu
- poradenství v oboru


Topenářství Štréb l Žatec Viessmann  Žatec | Vaillant Žatec | Baxi Žatec| Buderus Žatec| Thermona Žatec
Toponářství Štrébl s.r.o. 2011