Topenářství Štréb l Žatec Viessmann Žatec | Vaillant Žatec | Baxi Žatec| Buderus Žatec| Thermona Žatec

Aneb co umíme, umíme to dobře a Vám nabízíme:

 

STAVBY:

- generální dodávky staveb na klíč od stanovení návrhu pro zákazníka optimálního řešení, přes zpracování projektové dokumentace, zpracování cenové nabídky, upřesnění navržených řešení, vyřízení potřebné dokladovosti a úředních dokumentů, vlastní realizace, provedení potřebných zkoušek a revizí, předání funkčního díla zákazníkovi, ukončení řízení s úřady

- zajištění projekčních prací, stavebního dozoru, zajištění jednání s úřady

VYTÁPĚNÍ:

- modernizace vytápěcích systémů, částečné i celkové rekonstrukce vytápění z oceli, mědi i plastů

- realizace vytápění bytů, rodinných domků i bytových domů

- realizace solárních systémů, instalace tepelných čerpadel (Viessmann, Nibe)

- realizace podlahového vytápění (Rehau, Viessmann, Ivar, Pedotherm)

- modernizace otopných ploch (článkové radiátory, deskové radiátory, teplovzdušné jednotky, podlahové fancoily, designové topné stěny)

- realizace a rekonstrukce parních i horkovodních předávacích stanic a výměníků (Systherm, Alfa Laval, Tenza)

- realizace horkovodů a teplovodů, bezkanálové potrubí

- realizace vytápění obchodních center, průmyslových objektů i výrobních závodů

- rekonstrukce a budování domovních kotelen s výkonem do 50 kW na kapalná, plynná i tuhá paliva

- rekonstrukce a výstavby kotelen a výtopen s výkony od 50 kW do 5MW na kapalná, plynná i tuhá paliva

- instalace plynových atmosférických i kondenzačních kotlů

- instalace automatických kotlů na pevná paliva (Viadrus, Ling, Benekov) i klasických odhořívacích (Viadrus, Dakon, Opop, Rojek)

- instalace teplovodních i parních kotlů s přetlakovými hořáky na plyn či LTO

-  konzultace, energetické optimalizace stávajících topných zařízení, projekční činnost

- opravy starších topných systémů, včetně samotížných

ALTERNATIVNÍ ZDROJE:

- realizace solárních systémů, instalace tepelných čerpadel (Viessmann, Nibe)

- dodávky a montáže kotlů na biomasu

- realizace předehřevů a ohřevů teplé vody či bazénů pomocí solárních systémů

- poradenství v oboru

PLYN: 

-  realizace i rekonstrukce domovních NTL plynovodů z oceli, mědi i plastu, zemní plyn i propan-butan

- realizace i rekonstrukce průmyslových NTL a STL plynovodů z oceli, mědi i plastu

- výměny a modernizace plynovodů v panelových a bytových domech

- revizní činnost plynovodů – pravidelná i jednorázová, zjišťování úniků, opravy netěsností

- dokladová činnost – zpracování revizních knih, provozních řádů, technologických postupů

VODA – KANALIZACE:

-  realizace i rekonstrukce domovních vodovodů z plastu, mědi i nerezu

- realizace i rekonstrukce požárních vodovodů z pozinkovaného potrubí

- realizace i rekonstrukce ležatých i vnitřních rozvodů kanalizace

- dodávky úpraven vody, regulačních stanic, filtrace pitné vody

- instalace a kompletace zařizovacích předmětů

- vlastní vzorkovnu sanitární keramiky, baterií, van a ostatních zařizovacích předmětů

SERVISNÍ SLUŽBY:

-  záruční i pozáruční servis plynových kotlů zn. Viessmann, Buderus, Viadrus, Vaillant, Baxi, Thermona, DeDietrich, Immergas

- záruční i pozáruční servis plynových hořáků Weishaupt

- záruční i pozáruční servis automatických a klasických kotlů na pevná paliva zn. Viadrus, Atoma-Rojek, Benekov, Verner, Atmos, Ekoefekt

- záruční a pozáruční servis ohřívačů vody QUANTUM

- servisní  měření emisí kotlů při provádění pravidelného servisu, návrhy opatření ke snížení produkce škodlivin

- dozor nad provozem kotelen a výměníkových stanic

- instalace ekvitermních regulací vytápění a dálkového dozoru kotelen  přes telefon či internet

DALŠÍ SLUŽBY:

-  autorizované měření středních zdrojů znečištění spalujících plynná paliva, s výkony 200kW až 5MW

- odborné posouzení stavu a funkce starých topných systémů a kotlů, návrhy modernizace a optimalizace nákladů

- chemické čištění výměníků od vápennatých úsad z pitné vody

- smluvní pravidelné prohlídky technologií kotelen včetně provedení servisu kotlů a hořáků s vystavením příslušných dokladů, pravidelných revizí tlakových nádob, odborné prohlídky kotelny, revizí kouřových cest, běžnou údržbou strojního zařízení kotelen, s provedením provozní revize plynovodu

- zajištění projekční činnosti na celé stavby i na jejich dílčí celky

- revizní činnost v oboru plynárenství, školení obsluh plynových kotelen, zpracování dokumentace

- půjčování speciálního instalatérského nářadí

- půjčování vysokozdvižné elektrické plošiny

 


Topenářství Štréb l Žatec Viessmann  Žatec | Vaillant Žatec | Baxi Žatec| Buderus Žatec| Thermona Žatec
Toponářství Štrébl s.r.o. 2011